Koncert noworoczny PBKG w Filharmonii Narodowej

Warszawa, 16 stycznia 2019, godzina 14:15

 

 Na początku stycznia 2019 Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga, organizuje w Filharmonii Narodowej w Warszawie wyjątkowe wydarzenie charytatywne.

Jak co roku - dokładamy wszelkich starań, aby umożliwić dzieciom i młodzieży kontakt z kulturą wysoką.

Zachęcamy wszystkich ludzi dobrego serca o pomoc w realizacji naszego celu.

 

 

Pakiet sponsorski

"Gala Opery Włoskiej"

Koncert noworoczny  w Filharmonii Narodowej

16 stycznia  roku godzina 14:15

 

              1. Wszystkie firmy, które przekażą 1500 PLN netto na realizację charytatywnego celu imprezy otrzymają cztery bilety

               na koncert. Podziękowania dla sponsorów zostaną opublikowane w styczniowym wydaniu magazynu „Poligrafika”.

                Nazwa firmy zostanie zamieszczona na liście sponsorów i firm wspierających, która będzie wystawiona  w holu Filharmonii. 

                 Podczas części oficjalnej, Kanclerz przekaże podziękowania werbalne ze sceny.

 

               2. Firmy, które przekażą kwotę 3000 PLN netto, otrzymają osiem biletów na koncert.

                  Podziękowania dla sponsorów zostaną opublikowane w styczniowym magazynie  "Poligrafika", jak również zamieszczenie

                  logo firmy na drugiej  stronie programu   spektaklu z tytułem sponsora. W holu Filharmonii Narodowej zagwarantujemy

                  umieszczenie tablicy lub roll-up z logo firmy na czas uroczystości. Podczas części oficjalnej,

                  Kanclerz przekaże podziękowania werbalne ze sceny podczas uroczystości.

 

 3. Firmy, które przekażą kwotę 5000 PLN netto otrzymają dwanaście biletów na koncert oraz możliwość zaproszenia jednej klasydowolnie wybranej szkoły wraz z dwójką opiekunów. Podziękowania dla sponsorów zostaną opublikowane w styczniowym magazynie "Poligrafika", jak również zostanie zamieszczone logo firmy na czwartej stronie programu spektaklu (okładka), z tytułem sponsora głównego. Firmy te będą mogły umieścić 2 tablice lub roll-up'y z logo firmy w holu Filharmonii Narodowej, istnieje również możliwość indywidualnych uzgodnień związanych z promocją firmy w kuluarach Filharmonii Narodowej (gadżety reklamowe, torby z upominkami, stoisko) według uzgodnień z organizatorami.  Podczas części oficjalnej, Kanclerz przekaże podziękowania werbalne ze sceny podczas uroczystości.

 

4.  Firmy gotowe przeznaczyć kwotę 10 000 PLN netto otrzymają 16 biletów na spektakl oraz możliwość zaproszenia dwóch klas z dowolnie wybranej szkoły, wraz z czwórką nauczycieli. Podziękowania dla sponsorów zostaną opublikowane w styczniowym magazynie "Poligrafika", jak również zostanie zamieszczone logo firmy na czwartej stronie programu spektaklu (okładka), z tytułem sponsora generalnego. Dla tych firm istnieje możliwość umieszczenia kilku standów reklamowych z logo firmy w Filharmonii Narodowej, istnieje również możliwość indywidualnych uzgodnień związanych z promocją firmy w kuluarach (stoisko, gadżety reklamowe, torby z folderami firmy, inne). Podczas części oficjalnej, Kanclerz przekaże ze sceny podziękowania werbalne oraz wręczy przedstawicielowi sponsora generalnego Dyplom Mecenasa.

 

 

            Jeżeli zechcą  Państwo wesprzeć naszą inicjatywę, będziemy bardzo wdzięczni, deklarując ze swej strony, że dołożymy wszelkich starań,

            aby w możliwie jak  najszerszy   sposób upublicznić swą wdzięczność wobec darczyńców.

 

 

Podajemy poniżej numer konta bankowego, dla wszystkich Państwa, którzy zechcą uczestniczyć w tegorocznej akcji charytatywnej w Filharmonii Narodowej.

 

Konto, na które można dokonywać wpłat:

Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga

Bank Pekao SA O Warszawa

 92 1240 6074 1111 0000 4998 8217  z dopiskiem „Filharmonia Narodowa” lub numer faktury  

 

Za przekazane środki wystawimy odpowiednie dokumenty, tj. umowę darowizny lub fakturę VAT.

Kancelaria Bractwa tel: 22 652 19 33

Ewa Pogorzelska 501 205 801 , e-mail: kancelaria@bractwogutenberga.pl  

 

Licząc na Państwa zaangażowanie w nasze przedsięwzięcie i pomoc przy jego realizacji, pozostaję z szacunkiem,

 

 

Opcje strony