Digitalizacja

Projekty digitalizacji zasobów dziedzictwa kulturowego Rzeczpospolitej w kraju i za granicą dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodwego

Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga w porozumieniu z Parafią Archikatedralną w Przemyślu skutecznie aplikowało w Narodowym Instytucie Audiowizualnym o dofinansowanie pełnej inwentaryzacji (digitalizacji) malowideł ściennych i gmerków we wnętrzu cerkwi pod wezwaniem Św. Onufrego.

Prezentacja projektu digitalizacji ukończonego w roku 2014

Działanie dofinansowane z programu MKiDN z programu "Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą"

Wolny dostęp do unikalnych archiwaliów