Kontakt

Iwona Malanowska
Dyrektor PBKG
tel./fax 22 652 19 33, +48 502 62 39 41
imalanowska@bractwogutenberga.pl

Ewa Pogorzelska
Specjalista ds. marketingu
tel./fax 22 652 19 33, +48 501 205 801
kancelaria@bractwogutenberga.pl

 


Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga
03-230 Warszawa, ul. Daniszewska 2,
tel.+48 501 205 801 lub +4822 652 19 33, fax +4822 654 23 75
www.bractwogutenberga.pl
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydzial Gospodarczy
KRS 0000138020, NIP 527-22-14-769

Opcje strony