Projekty digitalizacyjne 2017

 

Projekty Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga,
które uzyskały dofinansowanie w 2017

Projekt

Miejsce realizacji

 

Instytucja finansująca

 

Zasoby online

"Dziedzictwo narodowe – zachować
 i udostępniać"

Szwajcaria

 

MKiDN

 

Link

„Digitalizacja zabytków zespołu zamkowego
w  Podhorcach”

 

Ukraina

 

MKiDN

 

Link

„Zapomniana Polonia w Nowej Zelandii - zachować i popularyzować”

 

Nowa Zelandia

 

MKiDN

 

Link

„Dokumentacja, pomiary fotogrametryczne
 i prace badawcze XII-wiecznej cerkwi p.w. ŚŚ. Borysa i Gleba w Grodnie - III etap”

 

Białoruś

 

MKiDN

 

Link

"Zachować - udostępniać i promować polskie dziedzictwo narodowe"

 

Australia, Brazylia, Meksyk, Izrael, Polska

 

Senat RP

 

Link

 

 

 

 

 

 

 

Opcje strony