Polonijna Biblioteka Cyfrowa – zachować i upowszechniać dziedzictwo narodowe

W 2023 roku Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga ma zaszczyt i przyjemność realizować projekt Polonijna Biblioteka Cyfrowa – zachować i upowszechniać dziedzictwo narodowe dzięki dotacji ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023. 

Realizacja zadania publicznego pt. Polonijna Biblioteka Cyfrowa – zachować i upowszechniać dziedzictwo narodowe dotyczy: opracowania typograficznego i digitalizacji dokumentacji organu prasowego Polskiej
Misji Katolickiej we Francji „Głos Katolicki”, a także publikacji tych materiałów w zasobach Polonijnej Biblioteki Cyfrowej, oraz opracowania typograficznego i digitalizacji pisma „Nasze Życie” wydawanego w Rydze w latach 1935-1938 oraz publikacja tychże materiałów na stronie Polonijnej Biblioteki Cyfrowej. 

 

 

 

 

REZULTATY

I działanie: Digitalizacja dokumentacji organu prasowego Polskiej Misji Katolickiej we Francji „Głos Katolicki

 Opracowanie i typograficzne i digitalizacja dokumentacji organu prasowego Polskiej Misji Katolickiej we Francji „Głos Katolicki”. Przeprowadzenie kwerendy, dokumentacji organu prasowego Polskiej Misji Katolickiej we Francji „Głos Katolicki" digitalizacja, opracowanie typograficzne. 3500 zdigitalizowanych stron.

PDF-y 3500 stron zdigitalizowanych materiałów na stronie www.pbc.uw.edu.pl

II Publikacja zdigitalizowanej dokumentacji organu prasowego Polskiej Misji Katolickiej we Francji „Głos Katolicki"

Opublikowanie dokumentacji na stronach: www.pbc.uw.edu.pl, muzeumpolonii.uw.edu.pl.

III Opracowanie typograficzne i digitalizacja pisma „Nasze Życie” wydawanego w Rydze w latach 1935-1938

Przeprowadzenie kwerendy pisma "Nasze Życie", digitalizacja, opracowanie typograficzne i wstawienie do zasobów cyfrowych PBC. 4000 zdigitalizowanych stron

IV Publikacja zdigitalizowanego pisma„Nasze Życie”.

Opublikowanie zdigitalizowanych materiałów na stronach: www.pbc.uw.edu.pl, muzeumpolonii.uw.edu.pl.

 

„Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.”

Opcje strony