Teatr Wielki

Tradycyjnie na zakończenie roku Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga organizuje pod patronatem honorowym Prezydent miasta st. Warszawy oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego spektakl charytatywny w Teatrze Wielkim w Warszawie.

Na widowni Teatru Wielkiego zasiada około 1800 osób, w tym przedstawiciele najwyższych władz państwowych, osoby duchowne, sponsorzy, nauczyciele, a przede wszystkim dzieci i młodzież ze szkół oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych z terenów ubogich ekonomicznie lub dotkniętych klęskami żywiołowymi – beneficjenci akcji.  Dla wielu z nich jest to jedyna okazja do wizyty w „wielkim mieście” oraz kontakt z kulturą na największym poziomie.

Wytypowane placówki otrzymują akty darowizny w postaci zestawów książek dla bibliotek. W przerwie koncertu na dzieci czeka słodki poczęstunek, a po zakończonym spektaklu, każde dziecko, w zamian za bilet otrzymuje upominek w postaci książki.

Ten dzień jest również okazją, aby przedstawić podczas Zgromadzenia Ogólnego członków Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga, sprawozdanie z działalności w mijającym roku, omówienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok ubiegły oraz aby omówić harmonogram działalności na rok następny. W tak uroczystym dniu, następuje również intronizacja nowych członków Bractwa.

2 grudnia 2000 roku – spektakl charytatywny „Dziadek do orzechów”

25 listopada 2001 roku - spektakl charytatywny „Straszny Dwór”

16 listopada 2002 roku - spektakl charytatywny „Córka źle strzeżona”

13 grudnia 2003 roku – spektakl charytatywny „Romeo i Julia”

21 listopada 2004 roku – spektakl charytatywny „Halka’

26 listopada 2005 roku – spektakl charytatywny „Jezioro Łabędzie”

4 listopada 2006 roku – spektakl charytatywny „Straszny Dwór”

24 listopada 2007 roku – spektakl charytatywny „Szymanowski i Taniec”

6 grudnia 2008 roku – spektakl charytatywny „Dziadek do orzechów”

5 grudnia 2009 roku – spektakl charytatywny „W krainie czarodziejskiego fletu”

5 grudnia 2010 roku – spektakl charytatywny „Kopciuszek” – zaproszone szkoły z terenów dotkniętych powodzią

Opcje strony