Dziennik 1920 roku

 W tym samym roku, w związku z dziewięćdziesiątą rocznicą Bitwy Warszawskiej, Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga, przy współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego wydało unikalną pozycję literacką – „Dziennik 1920 roku” autorstwa Profesora Kazimierza Sokołowskiego.

„Dziennik 1920 roku” ukazuje słowami dziewiętnastolatka obyczajowość polskiej inteligencji sprzed stu lat. Jest niezwykłym świadectwem postrzegania odpowiedzialności wobec Ojczyzny, prawdziwą lekcją patriotyzmu, bardzo potrzebną nam wszystkim - współczesnym Polakom.

Opcje strony